lu 4 tấn Sakai TW500 đang từ nhật về bãi

Máy Công Trình Trường Kỳ bán và cho thuê, máy rải thảm, máy rải base, máy lu, máy xúc…